V Bruslju jesensko srečanje ministrov za obrambo EU

Drugi dan zasedanja, v torek, 17. novembra, so se obrambni ministri najprej sestali na zasedanju Usmerjevalnega odbora Evropske obrambne agencije (EDA Steering Board). Seznanili so se z delovnim programom EDA za leto 2010. Predlagani delovni program temelji na ključnih usmerjevalnih dokumentih EDA, upoštevani pa so predlogi držav članic, zato Slovenija podpira potrditev delovnega programa EDA za leto 2010.

Za izboljšanje razpoložljivosti in uporabe helikopterjev v okviru EDE poteka več projektov. Usmerjevalni odbor EDE je 10. novembra 2008 odobril časovni načrt za program taktičnega usposabljanja pilotov helikopterjev, ki se bo začel izvajati leta 2010. Slovenija se zaveda, da je ključni problem glede razpoložljivosti helikopterjev pomanjkanje usposobljenih posadk, zato podpira pobudo EDE glede predlaganega koncepta programa usposabljanja. Slovenija je izrazila tudi interes za sodelovanje na vaji EX AZOR 2010 v puščavskem okolju v Španiji junija 2010 in je pripravljena sodelovati z enim ali dvema transportnima helikopterjema. Vaja EX AZOR 2010 je že vključena v načrt vaj SV za leto 2010.

Ministri so v nadaljevanju razpravljali tudi o evropski floti za zračni transport (European Air Transport Fleet – EATF). Projekt EATF naj bi odpravil primanjkljaje evropskih zmogljivosti za strateški zračni prevoz. Za Slovenijo je ureditev strateškega zračnega prevoza ključnega pomena za izvajanje operacij kriznega upravljanja, pri čemer je treba zagotoviti hitro premestitev sil. Menimo, da bi se morala kljub vsemu Nato in EU na tem področju, da bi se izognila podvajanju pobud, tesneje povezovati, usklajevati in dopolnjevati. Slovenska vojska izvajanje strateškega zračnega prevoza rešuje na več načinov, in sicer s partnerskimi državami Nata, Nato Air Bridge, ACSA, zakupljenimi zmogljivostmi SALIS in SAC. Zaradi navedenega se Slovenija ne bo pridružila omenjenemu projektu.