Vlada o predlogu sprememb sporazuma o zračnem prometu med ES in ZDA

Vlada je sprejela predlog stališč, s katerim podpira Predlog Sklepa Sveta in predstavnikov vlad držav članic Evropske unije o 1) sklenitvi ter 2) podpisu in začasni uporabi Protokola o spremembi Sporazuma o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Združenimi državami Amerike na drugi strani (dokument Sveta št. 9435/10 ADD 1 z dne 6. 5. 2009). Predlog stališča je vlada poslala v odločanje Državnemu zboru Republike Slovenije.

Republika Slovenija je leta 2008 že ratificirala navedeni sporazum, ki v 21. členu izrecno določa obveznost nadaljevanja pogajanj na t.i. drugi stopnji, prav tako pa opredeljuje tudi okvirno vsebino pogajanj. čŒe sporazum na drugi stopnji ne bi bil dosežen do 30. novembra 2010, že ratificirani sporazum določa možnost obeh pogodbenih strani, da se odločita za odreditev mirovanja pravic.

Predlog sprememb sporazuma vključuje naslednje nove določbe oziroma spremembo obstoječih sporazumov:
- uvaja postopek za dodatne priložnosti za tuje naložbe v letalskem sektorju
- omogoča nadaljnje odpiranje dostopa na trg, vključno z nadaljnjim dostopom letalskih prevoznikov iz Evropske unije do zračnih prevozov, ki jih financira vlada ZDA
- določa nadaljnjo krepitev regulativnega sodelovanja na vseh področjih letalske politike, predvsem pri obravnavanju vplivov letalstva na okolje (Določena je namreč pravna obveznost glede vzajemnega priznavanja regulativnih ugotovitev druge pogodbenice v zvezi s sposobnostjo in državljanstvom letalskega prevoznika. To bo znatno zmanjšalo regulativno obremenitev za letalske prevoznike in regulativne organe. Cilj sporazuma pa je tudi bistveno znižati siceršnje stroške tega sektorja.)
- vključitev t.i. socialni razsežnosti zagotavlja, da bodo nadaljnje odpiranje trga spremljali visoki standardi dela in da nove priložnosti, ki jih bo ustvaril protokol, ne bodo ogrožale pravic, povezanih z delom
- določena je trdna zaveza pogodbenic glede omejitve ali zmanjšanja vpliva mednarodnega letalstva na okolje
- določena je tudi okrepljena vloga skupnega odbora, kateremu omogoča obravnavanje nezdružljivih regulativnih pristopov, vzajemno priznavanje odločanja in spodbujanje sodelovanja na številnih dodatnih področjih, vključno z upravljanjem zračnega prometa, spodbujanjem, varnostjo in sodelovanjem z drugimi državami.