Vojaški letalci praznujejo

pc_9_na_tleh.jpgS slovesnim postrojem pripadnikov Brigade zračne obrambe in letalstva so danes v vojašnici Cerklje ob Krki obeležili dan vojaškega letalstva, ki ga praznujemo v spomin na prvi bojni polet pilotov ljubljanske letalske stotnije 12. januarja 1919. Na slovesnosti je zbrane nagovoril namestnik poveljnika sil brigadir magister Andrej Osterman, ki je vojaškim letalcem ob prazniku čestital in poudaril pomen rodu letalstva. Pri tem je še posebej izpostavil uspešno izvedene naloge v preteklem letu, med drugim prevzem novega kontrolnega stolpa in druge nove letališke infrastrukture, katera predstavlja pomembno operativno zmogljivost. Poudaril je tudi pomembnost usposabljanja s področja helikopterskega reševanja v gorah, saj je bilo prav zaradi visoke stopnje usposobljenosti letalcev rešeno marsikatero človeško življenje.

V kulturnem programu so s pesmijo nastopili otroci iz Osnovne šole Cerklje ob Krki in kvintet Orkestra Slovenske vojske, po končani slovesnosti pa sta pilota letal PC-9M prikazala še atraktiven akrobatski program.

Začetki slovenskega vojaškega letalstva sicer segajo v leto 1918, ko sta bili 14. in 15. decembra ustanovljeni ljubljanska in mariborska letalska stotnija. V obeh stotnijah, ki sta bili pod okriljem Maistrovih enot, so leteli slovenski piloti iz avstro-ogrskega vojaškega letalstva.

danletsv2011-1.jpg

Ljubljanska letalska stotnija je svoj prvi bojni polet opravila 12. januarja 1919, ko sta pilota Vilko Peternelj in Franc Zupančič poletela na izvidniški polet na Koroško in mitraljirala avstrijske enote. Mariborska letalska stotnija je svoje prve vojaške polete opravila v okviru proslave ob osvoboditvi Maribora 15. decembra 1918.

Slovenski vojaški letalci so se bojevali tako v prvi kot drugi svetovni vojni, sicer kot pripadniki drugih vojska, o čemer pa je žal premalo zapisanega oziroma znanega.

V novejši zgodovini je najpomembnejši mejnik prebeg pilota majorja Jožeta Kalana in letalskega tehnika praporščaka Bogomirja Šuštarja s helikopterjem Gazela iz mariborske vojašnice v vrste slovenske teritorialne obrambe 28. junija 1991. Ta mejnik je še posebej pomemben v tem letu, ko obeležujemo 20. letnico naših osamosvojitvenih dogodkov.

Danes je vojaško letalstvo sestavni del Brigade zračne obrambe in letalstva. Vojaško letalstvo sestavljajo štiri enote, in sicer 15. Helikopterski bataljon, Letalska šola, 107. Letalska baza in Letalska tehnična enota. Vse enote bazirajo na letališču Cerklje ob Krki.

danletsv2011-2.jpg

15. Helikopterski bataljon (15. HEB) je enota, namenjena za zagotovitev zračne podpore enotam Slovenske vojske, iskanje in reševanje ter sodelovanje v sistemu zaščite, reševanja in pomoči. Enota ima v svoji sestavi osem večnamenskih helikopterjev Bell 412, štiri večnamenske transportne helikopterje AS 532 AL Cougar, dve transportni letali Pilatus PC-6 Turboporter in eno transportno letalo L 410 Turbolet. 15. HEB je v preteklem letu zelo uspešno izvajal letalske naloge v skladu s svojim poslanstvom tako doma kot v tujini. Enota s helikopterjem Bell 412 sodeluje na mednarodni misiji v okviru sil KFOR na Kosovu. Skupaj s pripadniki oboroženih sil Madžarske je enota izvedla skupno letalsko usposabljanje Lord Mountain, udeležili so se tudi številnih vaj doma in v tujini. Posadke so izvedle 156 reševalnih akcij v okviru sistema zaščite, reševanja in pomoči, ob tem pa prepeljale 168 poškodovanih oseb. Desetkrat je enota posredovala pri gašenju požarov.

Letalska šola (LETŠ) izvaja osnovno, nadaljevalno in bojno šolanje pilotov letal ter helikopterjev, v svoji sestavi pa ima štiri helikopterje Bell 206 Jet Ranger, dve letali Zlin 143L, osem letal Zlin 242L ter 11 letal Pilatus PC-9/9M.

V lanskem letu je bilo pridobljeno 34 novih letalskih licenc in pooblastil ter 22 licenc usmerjevalcev zračne podpore. Enota je sodelovala na številnih domačih in vajah zveze NATO. Prav tako je bilo v lanskem letu izvedeno 5 bojnih streljanj z letali PC-9M, 8 padalskih tečajev ter ostale naloge pri usposabljanju pripadnikov enot zračne obrambe ter nadzora zračnega prostora.

danletsv2011-3.jpg

107. Letalska baza (107. LEBA) je enota, namenjena za zagotovitev in logistično podporo delovanja enot zračne obrambe in letalstva, oskrbo in vzdrževanje letališč in letalskih enot Slovenske vojske ter naloge podpore države gostiteljice na letališču Cerklje ob Krki. Zagotavlja tudi delovanje komunikacijskih, informacijskih in navigacijskih sistemov na letališču ter varovanje in kontrolo vstopov na območje vojaškega letališča Cerklje ob Krki in vojaškega dela letališča Brnik. Pripadniki enote so v lanskem letu izvedli gasilsko reševalni vaji STOLP in LETALO ter sodelovali tudi pri odpravljanju posledic poplav v Posavju.

Letalsko tehnična enota (LETEHE) je enota, ki izvaja načrtovanje ter izvajanje prve in druge stopnje vzdrževanja plovil, vodenje dokumentacije plovil ipd. LETEHE je v preteklem letu izvedla 61 rednih pregledov, sodelovala je tudi pri izvajanju letalskih bojnih streljanj. V letu 2010 je enota celotno vzdrževanje izvedla z lastnimi resursi.

danletsv2011-4.jpg

Največji izziv enotam vojaškega letalstva v letu 2011 poleg izvajanja rednih nalog predstavlja vaja CHALLENGE 2011 v Makedoniji, kjer bodo letalske enote izvedle zračni premik in bojno streljanje ter podporo ostalim sodelujočim enotam. Pomembna naloga je tudi uvedba MEDEVAC zmogljivosti ter nadaljevanje nadgradnje transportnih helikopterjev Cougar in njihova uvedba v operativno uporabo predvidoma v letu 2012.

Govor ppk Jani Topolovec, poveljnik BRZOL-a

Foto: Borut Podgoršek