Zaposlovanje lokalnega kabinskega osebja na Kosovem

Adria Airways je jeseni 2010 sprejela poslovno odločitev, da uvede direktno letenje iz Prištine tudi v ostala evropska mesta, med drugim v Frankfurt, Muenchen ter Duesseldorf. Z namenom zagotavljanja visoke ravni storitve potnikom na omenjenih letih iz/v Prištino je podjetje v marcu 2011 pričelo z izobraževanjem lokalnih članic/članov kabinskega osebja v sodelovanju  s podjetjem Adria Airways Kosovo L.L.C.

Upoštevati je potrebno dejstvo, da je velika večina potnikov na teh letih albansko govorečih. Šolanje so v angleškem jeziku izvajali članice/člani kabinskega osebja Adrie Airways, in sicer inštruktorji Adriinega šolskega centra. Lokalni članice/člani kabinskega osebja so z delom pričeli 17.6.2011. Vodja kabinskega osebja v posadki je še vedno slovensko govoreča oseba. Odločitev glede izvajanja storitev s strani lokalnega kabinskega osebja je bila tako sprejeta že precej pred 50letadrimg_3593.jpgsprejetjem zadnjega plana prestrukturiranja, o čemer je bilo ustrezno obveščeno tudi Združenje kabinskega osebja. Navedbe Združenja, da člani kabinskega osebja ne govorijo slovensko, držijo le za del članic/članov kabinskega osebja in to izključno le na letih, kjer je velika večina potnikov albansko govorečih.

Lokalni članice/člani kabinskega osebja na Kosovem, ki imajo veljavne slovenske licence, so zaposleni pri podjetju Adria Airways Kosovo L.L.C., Adria Airways d.d. torej pri slednjem najema storitev. Pogodba o poslovnem sodelovanju, sklenjena med Adrio Airways d.d. in Adrio Airways Kosovo L.L.C. je pogodba gospodarskega prava in ne ureja delovnopravnega položaja kabinskega osebja. Za omenjene članice/člane kabinskega osebja zatorej velja lokalna delovna zakonodaja; trenutno sodelujemo z desetimi članicami/člani kabinskega osebja.

Za varnost in spoštovanje vseh letalskih predpisov je odgovorna Adria Airways d.d., ki skrbi, da se tudi pri lokalni delovni sili na Kosovu spoštuje veljavna slovenska zakonodaja s področja letalstva, ki med drugim predpisuje omejitev delovnega časa ter predvidene počitke. Navedbe združenja, da za te člane ne veljajo omejitve delovnega časa in zakonsko predvideni počitki, so tako popolnoma neresnične in namerno zavajajo javnost. Res je edino to, da za te člane ne veljajo določila podjetniške kolektivne pogodbe. Da je le-ta v posameznih določilih nesprejemljiva za sedanje poslovodstvo družbe pa smo povedali že v mesecu marcu, ko smo obstoječe kolektivne pogodbe odpovedali. Tudi zunanji finančni svetovalec je ugotovil, da je slaba produktivnost letalskega osebja (glede na omejitve, ki izhajajo iz kolektivne pogodbe) eden pomembnejših razlogov za nekonkurenčnost letalske družbe.

Osnutek Finančnega in poslovnega plana prestrukturiranja vključuje zmanjšanje flote, števila destinacij ter posledično tudi števila zaposlenih za 22%. Izvajanje storitev s strani lokalnega kabinskega osebja na Kosovu je vezano na predvideno letenje s prištinskega letališča. Glede na to, da plan prestrukturiranja ne predvideva povečanja števila letov iz Prištine, tudi ne predvidevamo povečanja števila lokalnega kabinskega osebja.