Zaradi varnosti začasna prepoved letenja s cougarji

cougar-img_2339.jpgPo poročilu vodje posadke se je med letom helikopterja cougar AS 532 AL na misiji KFOR na Kosovu 26. februarja 2012 v pilotski kabini prižgala signalizacija, ki je opozarjala na prisotnost tujkov kovinskega izvora v glavnem reduktorju helikopterja.


Posadka je postopala skladno s predpisi in varncougar_img_6197.jpgo pristala v območju delovanja KFOR. Ker napake niso mogli odpraviti, v detektorju kovinskih delcev pa so odkrili kovinsko podložko in matico, so skladno s predpisi obvestili nadrejene in stalno komisijo Ministrstva za obrambo za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov. Pri dogodku ni bilo poškodovanih vojaških ali civilnih oseb. Tovrstni izredni dogodek se obravnava kot resni incident. Resni incident je dogodek, kjer bi se nesreča skoraj zgodila in se zato strokovno obravnava po enakih merilih, kot bi šlo za letalsko nesrečo. Zaradi navedenega se je glavni preiskovalec letalskega preiskovalnega organa Ministrstva za obrambo  odločil in s posebnim aktom skladno s svojimi pristojnostmi do odkritja vzroka za napako na vitalni komponenti helikopterja prepovedal nadaljnje letenje še ostalim helikopterjem tega tipa, ki so v uporabi v Slovenski vojski.

Obveščen je bil tudi proizvajalec helikopterjev Eurocopter. Na Kosovo so bili napoteni preiskovalci in tehnična ekipa letalskih strokovnjakov, ki so odkrili, da je najverjetnejši vzrok okvara glavne oljne črpalke v reduktorju. Natančni pregled je pokazal, da je tudi matica na pomožni oljni črpalki popustila in se bo na osnovi posebne plovnostno- tehnične zahteve izvršil izredni pregled oljnih črpalk na vseh helikopterjih Slovenske vojske tega tipa. Zaradi zagotavljanja optimalne varnosti letenja helikopterji cougar AS 532 AL do konca pregleda in dokončnega poročila o brezhibnosti ne bodo leteli. Preiskava še ni končana, skladno z zakonodajo bo v roku 30 dni izdano uvodno poročilo z ugotovitvami.

cougar-img_6198.jpg

Kot primer, zaradi katerega obravnavamo takšne dogodke z najvišjo stopnjo resnosti, navajam primer iz leta 2009, ko se je na Škotskem zgodila huda nesreča civilne različice helikopterja cougar, t. i. super puma AS 332, v kateri je umrlo vseh 16 oseb. V zraku se je razletel glavni reduktor, natančnejši vzrok še do danes ni pojasnjen. Obstaja pisno poročilo, da so bili nekaj dni pred katastrofalno nesrečo zaznani tujki v olju glavnega reduktorja.

Slovenska vojska je v letu 2011 namenila za vzdrževanje letal in helikopterjev 6,5 milijona evrov (letala 1,9 mio in helikopterji 4,6mio evrov). Za vzdrževanje sistemov protizračne obrambe 1,9 milijona evrov in za sisteme za nadzor zračnega prostora 500.000 evrov.

Stroški vseh nabav nadomestnih delov in izvedenih vzdrževalnih del na cougarjih so od leta 2005 pa do konca leta 2011 znašali okoli 11 milijonov evrov. Stroški na vseh letalih Pilatus (11 x PC-9 in 2x PC-6) so od leta 1995 pa do konca leta 2011 znašali skupaj okoli 11 milijonov evrov.

Vojaško letalstvo Slovenske vojske sicer beleži dve izgubi letalnikov. Leta 1994 je med šolanjem pilotov strmoglavil helikopter gazzela, leta 2004 pa Pilatus PC-9. V obdobju delovanja slovenskega vojaškega letalstva je bilo zabeleženih približno 50 resnih incidentov. Med resne incidente spada tudi dogodek na Kosovu.

Več o Letalsko-tehnični enoti (LETEHE)

Foto: Borut Podgoršek

cougar-img_6199.jpg