Priprave na uvajanje letala Falcon 2000 EX L1-01 v polnem teku

falcon_img_3369.jpgNa podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije je bilo za upravljavca letala Falcon 2000 EX s 1. januarjem 2013 določeno Ministrstvo za obrambo. Letalo se je uvrstilo v letalsko jato Slovenske vojske z namenom trženja letala v sistemu ATARES (Air Transport & Air to Air Refuelling and other Exchange of Services), nadalje izvajanje VIP-prevozov na podlagi bilateralnih dogovorov z državami članicami Nata in EU ter izvajanje prevozov za potrebe državnih organov.

Letalo bo ponujeno kot zmogljivost Republike Slovenije in ga bodo lahko uporabljale tudi druge države, skladno z zaprosilom za uporabo prevoza in razpoložljivostjo zmogljivosti.
falcon_img_2286.jpg
Ministrstvo za obrambo je letalo že vpisalo v register vojaških zrakoplovov z novo oznako L1-01 ter zagotovilo, da se bo letalo v sredini letošnjega leta, skupaj s potrebno posadko, lahko ponudilo v sistem ATARES in za druge prevoze. Sistem ATARES omogoča izmenjavo storitev zračnega transporta in polnjenja z gorivom v zraku na podlagi ekvivalentnih ur letov, ki so zasnovane na podlagi ure leta letala C-130. Ura leta z letalom Falcon F2000 EX je v sistemu ATARES ocenjena kot ekvivalent 0,5 ure leta z letalom C-130. Pri sistemu ATARES gre za izmenjavo oziroma najem letalnikov med državami podpisnicami tehničnega sporazuma, sama koordinacija za pridobivanje določenega letalnika pa poteka med državo podpisnico sporazuma in koordinacijskim centrom za premike v Evropi s sedežem v Eindhovnu na Nizozemskem. Ko se državi dogovorita o najemu letala, se izda t. i. naročilo/račun, prevoznik pa zatem izvede prevoz in pridobi bonus ure v sistemu, saj so plačilno sredstvo v sistemu ATARES bonus ure.

falcon_kokpit_img_2291.jpgLetalo Falcon se nahaja na letališču Ljubljana, kjer bo tudi hangarirano, priprave na uvajanje letala v operativno uporabo pa so že v polnem teku. S sklepom ministra za obrambo je bila decembra lani imenovana delovna skupina za pripravo pogojev za prevzem in uvedbo letala Falcon v operativno uporabo v Slovenski vojski. Prav tako so bili že izbrani štirje kandidati za pilote letala; dva sta trenutno na enomesečnem šolanju v Franciji, v naslednjefacebook.jpgm mesecu pa bosta na šolanje napotena še druga dva kandidata. Izbrano je bilo tudi sedem pripadnikov Slovenske vojske za letalsko tehnično osebje, ki bodo vzdrževali letalo na I. in II. stopnji vzdrževanja, s štiritedenskim šolanjem na vojaškem letališču Cerklje ob Krki pa bodo začeli konec februarja. Stroški šolanja pilotov in letalskega tehničnega osebja bodo znašali dobrih 200.000 evrov.

Glede na to da je letalo vpisano v vojaški register in je uvrščeno v kategorijo državnega zrakoplova, bo Republika Slovenija s tem privarčevala približno 70.000 evrov letno, kolikor znaša pristojbina za letno podaljšanje plovnosti, v kolikor je letalnik v civilnem registru.

falcon_kabina_img_2292.jpg

S prenosom vodenja vzdrževanja na Slovensko vojsko bo vsako leto privarčevano tudi približno 60.000 evrov, v prihodnjem letu pa bo Slovenska vojska prevzela še osnovno vzdrževanje, kar bo pomenilo prihranek na letni ravni v višini okoli 120.000 evrov.

Slovenska vojska bo letalo Falcon 2000 EX L1-01 in potek njegovega uvajanja v operativno uporabo predstavnikom medijev predstavila v prvi polovici marca.