Pošljite nam besedila, fotografije in posnetke z letalskimi motivi na info@sierra5.net

Simulatorji in trenažer sistema igla

Zaradi visokih stroškov terenskega usposabljanja v sodobnih vojskah urjenje strelcev različnih sistemov poteka na sobnih simulatorjih in terenskih trenažerjih. Gotovo je usposabljanje  najučinkovitejše v realnih razmerah na streliščih, vendar je povezano z visokimi stroški za strelivo, s premiki na območje streljanja, s stroški za leteče tarče in z logističnimi težavami ter angažiranjem več podpornega osebja. Tako se na simulatorjih in trenažerjih urijo tudi strelci na lahkih prenosnih raketnih sistemih (LPRS) igla v 9. bataljonu ZO. Nekateri simulatorji, ki jih uporabljajo, so rezultat domačega znanja, razvoja in proizvodnje, kot je na primer simulator za urjenje strelcev, oddelkov in vodov sigla. V enoti poleg tega simulatorja uporabljajo še simulator za strelce SA-16, simulator radarja, terenski trenažer 9F635 in najnovejšo pridobitev, simulator za urjenje posadk raketnih orožij strelec, ki uporablja izboljšan tip rakete igla S.

Simulator sigla
simulator_sigla.jpgSimulator sigla za usposabljanje strelcev sistemov igla se uporablja pri ognjenem usposabljanju in urjenju strelcev LPRS igla, taktičnem usposabljanju in urjenju za simulacijo bojne razporeditve lahkega raketnega voda zračne obrambe ter pri usposabljanju in urjenju sistema zračnega poveljevanja in kontrole (SZPINK).

Srce simulatorja je sistemski simulator. Ta se lahko uporablja tudi za načrtovanje in pripravo vaj ter bojnih delovanj, kontrolo dela strelca in analizo. Inštruktor na sistemskem simulatorju ima pregled nad vsemi strelci in celotno vajo. Sistem omogoča simulacijo kateregakoli zemljišča, saj za podlago uporablja digitalni model reliefa in ustrezno kartografsko gradivo. Z njim je poleg lokacije mogoče simulirati tudi čas, položaj sonca, vidljivost, oblake in veter, prav tako omogoča simulacijo okolja z omejitvami vidnega polja strelca zaradi vegetacije, hiš, simulator_sigla_s_teren.jpgtovarn, daljnovodov, mostov ter drugih objektov. Inštruktor na sistemu lahko sam določi let letalnika, smer leta in hitrost leta ter spreminja hitrost, višino, ustavitve med letom, predvsem pri helikopterjih, odmetavanje vab in druge parametre.

Podporna enota, ki je vezana na sistemski simulator, je sestavljena iz dveh računalnikov, projekcijskega sistema, sistema zvočnikov, tiskalnika in fotoaparata. V sistem sigla je mogoče vključiti do pet samostojnih simulatorjev, ki so v bistvu računalniki, ki so namenjeni upravljanju, nadzoru in beleženju rezultatov vsakega strelca. Na sprednji strani samostojnega simulatorja sta zaslon in tipkovnica. Samostojni simulator je priključen na simulator LPRS, kar je lansirana cev s šolsko raketo igla.

Na cevi je nameščen pravi merek, prek katerega strelec meri na cilj. Na sprednjem delu lansirne cevi je LCD-zaslon, prek katerega strelec spremlja razmere v zračnem prostoru. Na zaslonu se strelcu prikazuje navidezno tridimenzionalno okolje v vidnem polju strelca, v slušalkah na glavi pa sliši prostorski zvok dogajanja v zračnem prostoru. Postopki merjenja in proženja so na simulatorju sigla enaki kot pri bojnem sistemu. Simulator sigla se uporablja tudi za analizo, ocenjevanje uspeha streljanja po izstrelitvi rakete, po končani vaji in v postopku usposabljanja tako za vsakega strelca kot tudi za vod pri taktičnem urjenju v simuliranem okolju.

simulator_raketa_igla_s.jpgSimulator SA-16
Simulator SA-16 omogoča kakovostno usposabljanje strelcev LPRS igla in igla-1, pomočnikov strelca, oddelka ter poveljnikov brez stroškov izstrelitve bojnih raket. Delo na simulatorju omogoča urjenje v prepoznavanju ciljev, sledenju ciljev, izvajanju vseh pravilnih postopkov za izstrelitev rakete, izdajanju povelj, poročanju in delu raketnega oddelka zračne obrambe. Osnovna dela simulatorja sta inštruktorska postaja in postaja strelca. Inštruktorska postaja je v bistvu računalnik, ki je namenjen upravljanju, nadzoru in beleženju rezultatov. Na sprednji strani postaje so monitor, tipkovnica in gumba za avdiovizualne nastavitve. Postaja strelca je namenjena urjenju strelcev. Na sprednjem delu lansirne cevi ima nameščen LCD- zaslon, prek katerega strelec spremlja razmere v navideznem zračnem prostoru. Sprednjega merka na lansirni cevi ni, saj je narisan na prikazovalniku, na zadnji strani pa sta priključna kontakta za povezovalni kabel na inštruktorsko postajo. Razen tega je po videzu lansirna cev enaka kot bojna, le na zadku je nameščena utež, ki je namenjena uravnoteženju cevi. Sistem omogoča medsebojno povezavo dveh simulatorjev za izstrelitev dveh raket hkrati v salvi, s čimer se poveča verjetnost uničenja cilja, na katerega streljamo. Simulator je sobni, namenjen začetnemu usposabljanju in kondiciranju strelcev LPRS v streljanju na imitirane cilje v navideznem okolju in prepoznavanju letalnikov. Zelo primeren je za učenje motorike in usklajevanja dela rok ter drže telesa strelca v začetku usposabljanja.

Terenski trenažer 9F635
trenazer_9f635.jpgTerenski trenažer 9F635 je namenjen za usposabljanje strelcev LPRS igla in igla-1. Uporablja se kot terenski trenažer in beleži rezultate streljanja na realne ter imitirane cilje, kot so prava letala in helikopterji. Poleg tega je trenažer primeren za uporabo v izvajanju taktičnih vaj in urjenj, saj daje možnost vpogleda v resnično učinkovitost posameznika in oddelka. Nepogrešljiv je pri izvedbi izpitnih šolskih streljanj in neposrednih priprav na bojna streljanja. V procesu usposabljanja strelcev predstavlja vmesni člen med urjenjem na simulatorjih in bojnih streljanjih.

Omogoča izvedbo trenažnega streljanja v vseh režimih in načinih streljanja, z njim se lahko strelja v salvi in enakih vremenskih razmerah, kot velja za bojna sredstva. Pred uporabo trenažerja je priporočljivo, da kandidat opravi več deset lansiranj na simulatorjih.

Trenažer sestavljajo inštruktorski pult in tri šolske funkcionalne rakete v lansirni cevi s šolskim funkcionalnim mehanizmom. Inštruktorski pult je srce trenažerja, saj je namenjen krmiljenju signalov, ki so nujni za delovanje trenažerja kot celote in za prikazovanje rezultatov izvedbe trenažnega streljanja. Na čelni plošči so stikala in tipke za upravljanje trenažerja, s prikazovalnika pa se odčitajo rezultati trenažnega streljanja. Šolska funkcionalna raketa v lansirni cevi 9F727 je namenjena urjenju strelcev v pripravi in streljanju na realne ter imitirane cilje. Strelec jo drži na rami in z njo ravna enako kot z bojnim sredstvom. V bistvu ni raketa, saj ob lansiranju ne izleti, temveč je skupek IR-glave, sklopa elektronike in uteži. Šolski funkcionalni lansirni mehanizem je namenjen za upravljanje z IR-glavo, za oblikovanje in prenos signalov odsimulator_radarja.jpg rakete do inštruktorskega pulta ter nasprotno. Med uporabo je pritrjen na lansirni cevi. Šolski komplet rakete in lansirnega mehanizma se po masi ter obliki ne razlikuje ob bojnega, razlikuje se le po tem, da je na šolskem lansirna cev rumena, lansirni mehanizem pa ima na dnu priključni kontakt za povezavo z inštruktorskim pultom.

Simulator radarja
Simulator radarja je namenjen pridobivanju znanja o taktični uporabi radarja za potrebe enot zračne obrambe. Simulator radarja je v bistvu računalnik z zaslonom, na katerega se izrisuje radarska slika s podatki o azimutu, oddaljenosti, višini in hitrosti ciljev v zraku. Simulator radarja upošteva tridimenzionalni model reliefa, vanj pa je vgrajen tudi sistem določanja pripadnosti letalnikov (Identification Friend or Foe – IFF), kar omogoča kakovostno identifikacijo vojaških in civilnih letalnikov.

Besedilo: Marko Pišlar, Revija Slovenska vojska, Letnik XXI/3, 4. marec 2013, strani 30 in 31
Fotografije: Bruno Toič