Helikopterska medicinska evakuacija

Veliko je bilo že napisano o helikopterskem reševanju v gorah in o helikopterski nujni medicinski pomoči (HNMP). Tokrat vam bomo predstavili novost v Slovenski vojski, ki je v operativni uporabi od lanske pomladi, in sicer je to helikopterska medicinska evakuacija (MEDEVAC), ki jo izvajata vojaška zdravstvena enota SV in 15. HEB s helikopterji AS532AL cougar.medevac_1.jpg

Projekt MEDEVAC se je začel leta 2009, v njem pa sodelujeta prej omenjeni enoti, iz katerih za helikopterski del skrbi pilot major Igor Lanišnik, za medicinski del pa diplomirana medicinska sestra višja vojaška uslužbenka IX. razreda Radmila Brecelj. Skupini, ki je prvi realni polet MEDEVAC opravila leta 2010, smo se pridružili na enem izmed rednih usposabljanj v Sloveniji na matičnem letališču v Cerkljah ob Krki.

medevac_2.jpgGlavna razlika med helikopterskim reševanjem v gorah (GRS), HNMP in MEDEVAC je, da sta prvi dve ekipi v stalni pripravljenosti na Brniku ter tako pripravljeni za takojšnje posredovanje. Ob nesrečah v gorah gre za primarni helikopterski prevoz, pri katerem je vedno navzoč tudi zdravnik, ki na kraju nesreče oskrbi ponesrečenca.

Pri HNMP gre za primarne in sekundarne prevoze, medbolnišnične prevoze ali prevoze dojenčkov v inkubatorjih. čŒe so taki prevozi napovedani ali pa je ekipa že pripravljena na morebitno posredovanje, na primer dežurstvo na vojaški vaji ali športni prireditvi, se tovrstno reševanje imenuje HNMP. Naloga HNMP je, da od ekipe nujne medicinske pomoči prevzame pacienta, ki je že stabiliziran, in ga prepelje v nadaljnjo oskrbo.

MEDEVAC predstavlja sekundarni prevoz poškodovanega ali obolelega s točke A na točko B na območjih povišane stopnje bojnih delovanj. Ob delovanju na bojnem območju ali misijah je to lahko prevoz iz role 1 v role 2.

Medicinski modul
medevac_3.jpgSV ima dva modula za MEDEVAC, ki sta primerna le za vgradnjo v helikopterje AS532AL cougar. Z minimalnimi modifikacijami bi ju lahko vgradili tudi v transportno letalo.

Štabni vodnik Grega Ponikvar, ki opravlja delo tehnika letalca, je povedal, da za vgradnjo enega modula potrebujejo dve uri, in  dodal: »Pri MEDEVAC tehnik letalec poskrbi za vgradnjo modula. Zaradi teže modula pri tem sodelujejo štirje tehniki. Pri opravljanju naloge mora tehnik letalec navajati pilota pri pristanku, skrbeti za varnost medicinskega osebja in pomagati pri vnosu ranjenca, če je treba. Občutek, ko lahko nekomu pomagaš, je čudovit, saj takrat veš, da si storil nekaj humanega.«

cougar_medevac_img_1659.jpgModul je sestavljen iz nosilne konstrukcije, nosilne platforme, nosil in medicinske opreme. Nosilna konstrukcija ima univerzalni sistem, ki omogoča pritrditev na helikopter in ki zaščiti napeljave za kisik ter električni razvod. Nosilna platforma omogoča namestitev do treh ležečih pacientov na standardiziranih nosilih. Na platformi so vgrajeni tudi aplikatorji kisika, nosilci za infuzijske tekočine in nosilci za medicinsko opremo. Nosila so standardizirana in omogočajo premeščanje poškodovanega iz drugih prevoznih sredstev, ne da bi ga premeščali z nosil na nosila. Poleg standardiziranih nosil lahko uporabljajo tudi udobnejša nosila, ki so primerljiva s tistimi, ki jih uporabljajo v javnem zdravstvu.

V helikopter lahko vgradijo dva modula hkrati, tako da lahko oskrbijo dva hudo poškodovana in štiri laže poškodovane paciente. Med prevozom v bolnišnico spremljajo stanje pacientov in ob poslabšanju stanja pacienta ustrezno ukrepajo. čŒe je treba, zraven leti tudi zdravnik.

Modul ima vgrajene naprave za spremljanje stanja poškodovanega, podporo dihanja in izvajanje intenzivne terapije ter vse za terapevtski poseg za vzdrževanje življenjskih funkcij med letom. Naprave se napajajo iz električnega sistema helikopterja ali svojega napajanja. facebook.jpgPodobne module uporabljajo tudi v Avstriji in Švici. V modul spadajo še predalnik z nujnim medicinskim materialom in premakljiva sedeža za medicinsko osebje.

Osebje in komunikacija
V skupini MEDEVAC sta medicinsko osebje in posadka helikopterja. Skupno je v njej od pet do šest pripadnikov Slovenske vojske. Diplomirana medicinska sestra Radmila Brecelj je povedala, da je v SV trenutno deset licenciranih zdravstvenih delavcev, vsi pa imajo zdravstveno srednješolsko ali visokošolsko izobrazbo. Dodatna usposabljanja za delo z moduli in helikopterjem so opravili v Avstriji ter Sloveniji. MEDEVAC je posebno področje, na katerem se prepletajo medicinska, vojaška in letalska stroka. Strokovna usposobljenost osebja, ki deluje v MEDEVAC, mora biti na visoki ravni. Delovno okolje zahteva dodatno znanje in previdnost vse skupine. Komunikacija med posadko in medicinskim osebjem poteka po brezžičnem radijskem sistemu, ki je vgrajen v čelado z medevac_4.jpgaktivnimi zaščitnimi slušalkami. Prednost tega sistema je, da omogoča neposredno komunikacijo med medicinskim osebjem in posadko helikopterja v radiju 200 metrov. Medicinsko osebje je tako kot letalska posadka zaščiteno z negorljivimi letalskimi kombinezoni olivne barve, zaščitnimi škornji, zaščitno čelado in rokavicami. Tudi delo posadke helikopterja je na bojnem območju zelo stresno. Pilot helikopterja major Igor Lanišnik je povedal, da so najtežje naloge na območjih, na katerih potekajo bojna delovanja v neposredni bližini točke za reševanje, letenje v slabih vremenskih razmerah in reševanje ponoči z uporabo sistema za nočno gledanje (night vision google ‒ NVG). Ob delovanju na kontaminiranem območju posadka deluje z zaščitno opremo.

Vaje in realnost
Med uvajanjem opreme MEDEVAC so opravili 232 ur letenja v domovini in tujini. Bili so na vajah v Španiji, Italiji, Nemčiji in Makedoniji, pri teh vajah pa gre predvsem za uvajanje opreme v operativno uporabo. Začetno usposabljanje so opravili pri cougar_medevac_img_1663.jpgdobavitelju opreme Air Ambulance Technology. »Strokovno znanje smo pridobili v šolah, drugo pa so izkušnje in praksa. Medicinska oprema je enaka ali podobna opremi, s katero delamo v javnem zdravstvu, zato jo poznamo, « je povedala diplomirana medicinska sestra Radmila Brecelj.

Prevoze pripadnikov SV iz Splita in Beograda so v preteklosti opravili s helikopterjem bell 412. Pozneje so poškodovana pripadnika SV iz Italije in Nemčije prepeljali s cougarjem. Prednosti helikopterskega prevoza sta hitrejši in udobnejši transport, saj je čas, ko poškodovani ali oboleli pride do končne oskrbe, odločilen. Oba dejavnika, in sicer hitrost ter udobje, sta zelo pomembna pri pacientih, ki potrebujejo nujne posege ali operacije, imajo pa tako večjo možnost za preživetje.

cougar_medevac_img_1665.jpg»Največ izkušenj smo dobili na vajah v tujini, kjer smo imeli priložnost izmenjave izkušenj in skupnega dela na različnih tipih helikopterjev,« je povedala diplomirana medicinska sestra Radmila Brecelj. Najbolj odmeven prevoz v Sloveniji so opravili iz doline pod Poncami v UKC Ljubljana, kamor so prepeljali norveškega skakalca, ki je hudo padel na poletih v Planici.

MEDEVAC je vsekakor koristna pridobitev tako za Slovensko vojsko kakor tudi za Slovenijo.

Fotogalerija FB


HNMP se lahko izvaja na cestnem križu, heliportih pri bolnišnicah, na organiziranih pristajališčih na smučiščih in podobnem. Gorsko reševanje poteka na težko dostopnih terenih ali v gorah, kjer se zahteva uporaba hidravličnega ali električnega vitla. Teža bremena na vitlu ne sme presegati 270 kilogramov. MEDEVAC je evakuacija v bojnih razmerah, lahko pa se uporabi tudi v miru.