Poročilo o opravljenih pogajanjih med Vlado RS in Vlado Države Kuvajt

Vlada RS se je na včerajšnji seji seznanila s poročilom delegacije Republike Slovenije o opravljenih pogajanjih z usklajenim besedilom sporazuma o zračnem prevozu med Vlado RS in Vlado Države Kuvajt. Vlada RS je pooblastila Sama Omerzela, ministra za infrastrukturo in prostor, da v imenu Republike Slovenije podpiše Sporazum o zračnem prevozu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Kuvajt.

emirates_repi_img_4065.jpgZa vzpostavitev direktne letalske povezave med posameznimi državami je potrebno skleniti dvostranski sporazum o zračnem prevozu. V ta namen sta delegaciji Republike Slovenije in Države Kuvajt, pristojni za pogajanja, leta 2011 parafirali besedilo Sporazuma o zračnem prevozu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Kuvajt.

Sporazum vsebuje tradicionalne določbe, kot jih sicer vsebujejo sporazumi o vzpostavitvi zračenih prevozov med državami celega sveta. To so med drugim določbe o določitvi in preklicu letalskih prevoznikov, uporabi predpisov, oprostitvi plačila carin, davkov in drugih dajatev, tarifah, prometu v neposrednem tranzitu, priznavanju licenc in spričeval, načelih za opravljanje dogovorjenih storitev, varnosti v letalstvu, predložitvi redov letenja ter varovanju letalstva.

Podpis navedenega sporazuma je potreben zaradi gospodarske koristi. Navedeni sporazum namreč omogoča direktno letalsko povezavo med državama, kar prispeva k večjemu sodelovanju na vseh področjih gospodarstva, predvsem na področju turizma.