O nalogah in izzivih s poveljniki letalskih enot

15polk_img_9861.jpgV Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki so 10. januarja s postrojem pripadnikov 15. polka vojaškega letalstva praznovalidan slovenskega vojaškega letalstva. Ob tej priložnosti so v svoje vrste s ponosom sprejeli tudi osem pilotov, ki so uspešno končali usposabljanje v Letalski šoli Slovenske vojske, poveljnik 15. PVL podpolkovnik Bojan Brecelj pa je pilotom vročil letalski znak krilca. O nalogah in izzivih, ki jih čakajo v tem letu, smo se pogovarjali s poveljniki enot 15. PVL.

15_polk_img_9803.jpg12. januar je dan, ko sta leta 1919 pilota Vinko Peternelj in Franc Zupančič poletela na izvidniški polet na Koroško in mitraljirala avstrijske enote. Zgodovina slovenskega letalstva sega v leto 1918, ko sta bili 14. in 15. decembra ustanovljeni ljubljanska in mariborska letalska stotnija. Danes, skoraj 100 let po tem dogodku, lahko rečemo, da je 15. PVL, ki združuje vse letalske enote SV, pomemben del naših obrambnih sil. Lani se je polk preoblikoval, naloge pa večinoma ostajajo enake.

V 151. HEESK so se ukvarjali z dejstvom, kako nadomestiti kader, ki je odšel v pokoj ali je bil premeščen na druga delovna mestav15. PVL, hkrati pa je nove pilote šolala skupina petih pilotov, kar pomeni skoraj petina eskadrilje, kar je bil tudi velik napor za inštruktorje. Lani so sodelovali na vseh večjih vajah Slovenske vojske tako v domovini kot tujini. Izzivi, s katerimi se bodo soočali letos, so predvsem ohranjanje usposobljenosti enote kljub odhajajočemu kadru, saj se upokojuje največja skupina pilotov, poleg tega pa še zmanjševanje finančnih sredstev ter zaostritev letalske zakonodaje. »Smo v obdobju, ko so naši helikopterji postali polnoletni, saj je najstarejši star 24 let. Prihajamo torej v obdobje, ko bo potrebno več vzdrževanja za ohranjanje njihove razpoložljivosti,« še pove poveljnik 151. HEESK podpolkovnik Branko Rek.

jetranger_rep_img_9791.jpg153. letalska tehnična eskadrilja tudi letos nadaljuje zagotavljanje stabilne plovnosti skozi bazno vzdrževanje vseh letalnikov na drugi in tretji stopnji, največji izziv pa je, kot je dejal poveljnik 153. LETEHESK major Robert Brauc, enak kot lani, torej dobava nadomestnih delov. »Več kot polovico leta 2013 nismo imeli podpisanih pogodb za dobavo rezervnih delov, zato da smo skladišče rezervnih delov skoraj popolnoma izpraznili, pomagali pa smo si tako, da smo dele snemali z letalnikov, ki so bili neoperativni. Tako zagotavljanje rezervnih delov imenujemo kanibalizacija in nam povzroča veliko dodatnega dela ter predstavlja nepotrebna tveganja,« opozori. Najprej morajo namreč demontirati nedelujoči del, nato na neoperativnem letalniku še delujoči del, ki ga postavijo na prvi letalnik, potem ko dobijo nov rezervni del, pa gfacebook.jpg a vrnejo na tisti letalnik, s katerega so ga sneli. »Iz tega postopka se vidi, da je treba pripraviti dvojno dokumentacijo in opraviti dvojno delo, kar zahteva precej dragocenega časa ter poveča tveganja za nastanek napake.« Težave s pogodbami so vplivale tudi na razpoložljivost letalnikov, kar se je pokazalo pri turboletu L-410. »Letos poteka osnovno usposabljanje za letalske inženirje in tehnike za pridobitev letalske licence po PART 66, sodelovali pa bomo tudi pri vseh bojnih streljanjih, ki bodo v okviru vaj letalskih eskadrilj 15. PVL. Sodelujemo s skupino ARM, ki vzdržuje letalska bojna sredstva in oborožuje letalnike, naša bistvena naloga pa ostaja zagotoviti dovolj letalnikov za opravljanje vseh zračnih nalog 15. PVL. Da nam bo uspelo, moramo najprej poskrbeti za regeneracijo skladišča z nujnimi rezervnimi deli,« še poudari major Brauc.

Poslanstvo in naloge 107. LEBA se s preoblikovanjem niso bistveno spremenile, saj najpomembnejše naloge še vedno ostajajo zagotavljanje delovanje vojaškega letališča in letalske baze na Brniku, podpora delovanja 15. PVL zunajletalskih baz v RS, logistična zagotovitev delovanja enot polka inzaščita sil v vojašnici. Največji izziv jim je, kot je povedal podpolkovnik Mojmir Lipar, kljub velikim kadrovskim spremembam zagotoviti izvedbo nalog iz poslanstva in izvesti zahtevana usposabljanja po transformaciji za VED vojak letalstva in VED podčastnik letalstva ter pridobitev licenc za letališko 15_polk_novi_piloti_img_9878.jpgosebje. »Letošnje naloge ostajajo enake, čakajo pa nas še vaja evakuacije moštva s kontrolnega stolpa na letališču Cerklje ob Krki Stolp 2014, vaja Letalo 2014, vaja Adriatic Strike in podpora vseh vaj letalskih enot 15. PVL.«

»S predstavniki Nata je bil julija 2013 podpisan nov tehnični sporazum, ki v varovanje zračnega prostora Republike Slovenije uvaja pomembno novost. Posredovanje zavezništva v slovenskem zračnem prostoru je z novim sporazumom mogoče tako iz italijanske kot madžarske strani,« pove poveljnik 16. CNKZP major Aleksander Vidergar. »Da je verjetnost vojaškega napada na Slovenijo v kratkem zanemarljiva,lahko razberemo iz ocene ogroženosti v okviru strategije nacionalne varnosti. Podobno velja za oceno ogroženosti zaradi delovanja asimetričnih groženj iz zračnega prostora,« poudari. To ne pomeni, da se v slovenskem zračnem prostoru kršitve in z njimi povezana ogrožanja varnosti letenja ne dogajajo. Vse kršitve so bile, kot je dejal, sicer nenamerne, pojavile so se kot posledica malomarnosti ali neznanja oziroma neizkušenosti posadk. »Za večino kršitev, ki so zahtevale uvedbo izrednih varnostnih ukrepov civilne kontrole zračnega prometa, so bili značilni majhne hitrosti, letenje nizko nad površjem, letenje v vidnem delu dneva ter vzletanje in pristajanje zunaj letališč na zfacebook.jpg asebni hali naravnih površinah.« V večini primerov bi se s posredovanjem vojaških prestreznikov ta ogrožanja varnosti lahko preprečila, prekinila ali časovno skrajšala,vendar v ta namen niso namenjeni niti eurofighterji niti grippni. Za obvladovanje tovrstnih groženj mora država poskrbeti sama, zato se je treba vprašati, kakšna so bila ta ogrožanja in kako smo opremljeni za njihovo obvladovanje, je poudaril major Vidergar in na koncu dejal:»Suverenosti slovenskega zračnega prostora nismo torej nikomur podarili. Imamo jo v svojih rokah in le od nas in naše volje je odvisno, ali jo bomo uveljavljali.«