Pošljite nam besedila, fotografije in posnetke z letalskimi motivi na info@sierra5.net

Podpisana pogodba med Fraportom in konzorcijem lastnikov Aerodroma Ljubljana, d. d.

SDH, d. d. je v petek po uspešno zaključenih pogajanjih med SDH in družbo Fraport AG iz Nemčije (Fraport) v svojem imenu in imenu in za račun Republike Slovenije skupaj s preostalimi člani konzorcija prodajalcev z družbo Fraport sklenil pogodbo o prodaji 2.868.116 (75,5 %) delnic družbe Aerodrom Ljubljana, d. d.. Petkov podpis pogodbe med konzorcijem prodajalcev in podjetjem Fraport predstavlja pomemben mejnik v razvoju Aerodroma Ljubljana, d. d. in letalskega prometa v Sloveniji.

Neskromno se lahko pohvalijo, da Aerodrom sodi v družbo odličnih in uspešnih slovenskih podjetij, kar dokazuje zanimanje, ki je v prodajnem postopku vladalo med kupci družbe in končna cena, ki jo je plačal Fraport, tj. 61,75 EUR za delnico. Tudi danes, ko so gospodarske razmere še posebej zaostrene, beležijo ponovno rast prometa in dobre poslovne rezultate, novi lastnik pa prevzema družbo v odlični finančni kondiciji. Že od začetka prodajnega postopka je uprava poudarjala, da je za Aerodrom primeren strateški lastnik, ki je večji upravljavec letališč z močjo, voljo in vzvodi za razvoj potniškega in tovornega prometa, komercialnih dejavnosti ter pripadajoče infrastrukture. Na Aerodromu Ljubljana ocenjujejo, da bo Fraport letališče razvijal skladno z že začrtanimi načrti razvoja oziroma še bolje od njih. Verjamejo, da se bo ljubljansko letališče pod novim lastnikom še naprej posodabljalo, povečevalo konkurenčnost, povezljivost in mobilnost prebivalstva. Na tak način bo utrjevalo svojo vlogo v regiji in spodbujalo njen gospodarski razvoj. To je mogoče trditi tudi zaradi izjav, ki jih je predsednik uprave Fraporta, dr. Stefan Schulte izrekel na novinarski konferenci po podpisu pogodbe. Dejal je, da je Fraport v Aerodrom Ljubljana vstopil zaradi velikega razvojnega potenciala na področju potniškega in tovornega prometa, da jih ne zanimajo kratkoročne finančne koristi, temveč dolgoročno sodelovanje. Za dobro delo je izrekel priznanje upravi in vsem zaposlenim Aerodroma Ljubljana in poudaril, da števila zaposlenih ne bodo zmanjševali, si bodo pa prizadevali za rast poslovanja in ustvarjanje novih delovnih mest.

lju_fraport.jpg

Zmago Skobir (Aerodrom Ljubljana), dr. Stefan Schulte (Fraport), Matej Pirc in Matej Runjak (SDH)

Poleg SDH so pogodbo o prodaji delnic družbe Aerodrom Ljubljana, d. d. podpisali še: Kapitalska družba, d. d., Zavarovalnica Triglav, d. d., KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o., Modra Zavarovalnica, d. d., in Abanka Vipa, d. d.. Po zaključenem prenosu delnic namerava družba Fraport objaviti ponudbo za prevzem preostalih delnic v skladu z Zakonom o prevzemih.

Postopek prodaje je vodil in koordiniral SDH, v sodelovanju finančnega svetovalca, družbe KPMG in pravnega svetovalca, odvetniške družbe Schoenherr. Celotni postopek prodaje je potekal v dveh fazah, pri čemer je bil vzpostavljen kontakt z zelo širokim naborom investitorjev s celega sveta. Postopek prodaje je po besedah predstavnikov SDH potekal transparentno in enakopravno do vseh investitorjev v prodajnem postopku ter v skladu z mednarodno prakso na tem področju.

Družba Fraport AG je lastnik in upravljavec letališč po celem svetu in sicer na današnji dan upravlja 10 letališč. Njihovo letališče v Frankfurtu je eno izmed glavnih svetovnih letališč, tako po obsegu potnikov, kot tudi po obsegu tovora. V letu 2013 je imelo 58 milijonov potnikov, celotna skupina Fraport pa 2,56 milijarde EUR prihodkov ter 236 milijonov EUR čistega dobička. Tržna kapitalizacija družbe je na dan 31. decembra 2013 znašala okoli 5,0 milijard EUR. Fraport je od leta 2001 javna delniška družba, in njena največja institucionalna lastnika sta zvezna dežela Hessen in holding mesta Frankfurt na Maini.

Foto: lju-airport