Pošljite nam besedila, fotografije in posnetke z letalskimi motivi na info@sierra5.net

Prvih devet mesecev zaznamovala rast prometa

Aerodrom Ljubljana je v prvih devetih mesecih leta 2014 zabeležil rast prometa. Skupno število potnikov se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za 1,7 odstotka, količina oskrbljenega tovornega prometa je višja za 7,3 odstotka. Dobiček iz poslovanja v višini 6.108 tisoč evrov je malce pod lanskim in bistveno nad načrtom, kar pa ni nadomestilo opravljene slabitve naložbe v družbo Adria Airways Tehnika, ki je v poslovnem načrtu za leto 2014 ni bilo mogoče predvideti.

lju_mavrica_img_7919.jpgV primerjavi z enakim obdobjem lani v prvih devetih mesecih leta 2014 beležijo ugodne trende, kar se nanaša predvsem na podatke o številu oskrbljenih potnikov in teži oskrbljenega tovora. Skupno število potnikov (1.051.475 potnikov) je za 1,7 odstotka višje, kar je vezano predvsem na povečanje števila potnikov javnega prometa, s tem da so število potnikov povečali tako domači prevoznik kot tudi tuji prevozniki. Po številu premikov letal (skupno jih je bilo v obravnavanem obdobju 24.425) sicer za 5,6 odstotka zaostajajo za lanskim primerljivim obdobjem, vendar pa ta upad zaradi spremembe strukture letal v korist večjih (in težjih) letal nima negativnega vpliva na realizirane poslovne prihodke. V segmentu tovornega prometa so oskrbeli za 7,3 odstotka več tovora (14.049 ton) kot v prvih devetih mesecih leta 2013.

V obravnavanih devetih mesecih je bilo na letališču prisotnih osem rednih letalskih prevoznikov. Največji del prometa je opravil domači prevoznik. Poleg rasti domačega prevoznika je k povečanju števila potnikov v primerjavi s prvimi devetimi meseci leta 2013 pomembno vplival prevoznik Air Serbia, ki dnevno povezuje Ljubljano in Beograd. Veliko je k rasti z dnevnimi leti doprinesel tudi turški prevoznik Turkish Airlines. Pri prevozniku Air France se je pri opravljenem številu premikov poznalo zmanjšanje števila letov v poletnem voznem redu 2013, ki pa zaradi začetka letenja večjega letala, ob dobri zasedenosti, ni imelo znatnega vpliva na število prepeljanih potnikov. Dobro zasedenost linij imata tudi nizkostroškovna prevoznika Wizz Air in easyJet. Finnair je zaradi poznejšega začetka letenja v letu 2014 prepeljal nekaj manj potnikov v primerjavi z enakim obdobjem lani. Pozitivno pa je dejstvo, da je Finnair v poletnih mesecih letel z večjimi letali in dosegal zelo dobro zasedenost na liniji med Ljubljano in Helsinki. Na promet na letališču so negativno vplivale razmere na Bližnjem vzhodu, saj smo v poletnem voznem redu 2014 zabeležili znaten upad potnikov iz Izraela. Junija 2014 je Iran Air prenehal opravljati tehnične lete z namenom oskrbe z gorivom.

facebook.jpg Poslovanje družbe v prvih devetih mesecih leta 2014 je bilo dobro. Z ustvarjenimi poslovnimi prihodki v višini 24.821 tisoč evrov so za 1,9 odstotka (452 tisoč evrov) nad primerljivim lanskim obdobjem, medtem ko za obdobnim načrtom zaostajajo zgolj minimalno (za 95 tisoč evrov). Poslovni odhodki v višini 18.713 tisoč evrov sicer za 3,2 odstotka (575 tisoč evrov) presegajo realizirane v enakem lanskem obdobju, vendar pa so za 4,9 odstotka (965 tisoč evrov) nižji od načrtovanih. Dobiček iz poslovanja je dosežen v višini 6.108 tisoč evrov in presega obdobni načrt za 16,6 odstotka (870 tisoč evrov), medtem ko za realizacijo enakega obdobja lani zaostaja za 2 odstotka (123 tisoč evrov).

lju_iz_zraka_img_9522.jpgManj ugoden je neto finančni izid obravnavanega obdobja. Na račun prodaje finančnih naložb po pogodbah o upravljanju so sicer v primerjavi z enakim obdobjem lani realizirali višje finančne prihodke (skupaj znašajo 1.470 tisoč evrov in so za 1,7 odstotka nad načrtovanimi), so pa na račun opravljene slabitve naložbe v družbo Adria Airways Tehnika, d. d., v višini 2.736 tisoč evrov (ta slabitev v načrtu ni bila predvidena) višji tudi realizirani finančni odhodki (skupaj znašajo 3.150 tisoč evrov).

Kljub dobremu poslovanju in višjim realiziranim finančnim prihodkom družbi ni uspelo v celoti nadomestiti negativnega učinka opravljene slabitve na rezultat poslovanja; dobiček pred obdavčitvijo obravnavanega obdobja tako znaša 4.428 tisoč evrov, čisti dobiček pa 3.098 tisoč evrov, kar je manj od realiziranega v enakem obdobju lani, kot tudi pod obdobnim načrtom.

Brez opravljene slabitve bi znašal dobiček pred obdavčitvijo 7.164 tisoč evrov (kar je za 17,6 odstotka nad ustvarjenim v enakem obdobju lani in za 11,8 odstotka nad obdobnim načrtom), čisti dobiček pa 5.601 tisoč evrov (kar je za 7,5 odstotka več glede na enako obdobje lani in za 2,7 odstotka nad obdobnim načrtom).