Pošljite nam besedila, fotografije in posnetke z letalskimi motivi na info@sierra5.net

Trajnostni pristop k zmanjševanju nevarnosti trkov s pticami

Z odprtjem fotografske razstave Varna vrnitev v potniškem terminalu na Letališču Ljubljana, se danes zaključuje spomladi odprt fotografski natečaj za ljubitelje ptic in navdušence, ki beležijo pristanke in vzlete letal. Z njim so v Aerodromu Ljubljana želeli opozoriti na trajnostni pristop k zmanjševanju nevarnosti trkov s pticami na letališču, brez fizičnega uničevanja ptic. Akcijo Varna vrnitev so izpeljali v sodelovanju s Fundacijo Družba znanja in vrednote narave.

ptice_in_letala_img6613.jpgZa varno vračanje tako letal kot ptic, je na območju letališča nujno nadzorovano sobivanje obojih. Ptice so moteče za letalski promet, trki z njimi pa pomenijo potencialno nevarnost za vse udeležene. Po drugi strani je z okoljskega vidika pojavljanje letal grob poseg v ptičji habitat.

Natečaj Varna vrnitev, 2. mesto: KRAGULJ – Matej Vranič

Aerodrom Ljubljana, ki upravlja z Letališčem Ljubljana, stalno nadzira in preprečuje navzočnost ptic na letaliških stezi in znotraj ograje letališča. Odpravljanja ptičje nevarnosti so se lotili s popolnoma novim pristopom. Povezali so se s Fundacijo Družba znanja in  vrednote narave in odpravljanje težav razširili v celostno obravnavo okolja in ohranjanje biodiverzitete.

Specializirani znanstveniki-okoljevarstveniki so dragoceni partnerji. Znanost ima o ptičih največ informacij, opazovanju in proučevanju ptic se posveča veliko ljudi in ptiči so najbolj proučena skupina živali. Ekosistemski pristop upošteva vse dejavnike v okolju, ki vplivajo na pojavljanje in sobivanje določenih vrst. V Aerodromu Ljubljana razumejo, da je “zeleni” način zmanjšanja tveganja pred trki edini dolgoročno uspešen način reševanja. Gre za velik pozitivni premik v dojemanju in delovanju. Leta 2012 so začeli z izvajanjem dolgoročne ekološke študije, ki ugotavlja stanje bioloških populacij in  spremlja učinkovitost ukrepov.  Ta je pokazala, da so za trke z letali najbolj problematične vrste navadna kanja, navadna postovka in siva vrana. Na njihovo številčnost ugodno vplivata predvsem kombinacija travišč z nizko vegetacijo in razmeroma bogata ponudba lahko dostopne hrane. Raziskovalci, izvajalci študije, so predlagali nekaj poskusnih ukrepov za pasivno zmanjšanje številčnosti problematičnih vrst ptic, zmanjšanje kakovosti habitata za življenje ptic in pasivno odvračanje. Ptic ne odstranjujemo z odstreli, ampak iščejo in uvajajo načine, ki se odpirajo v sobivanje človeka in njegove dejavnosti s pernatimi prebivalci krajine. Ti temeljijo na sodobnih sistemih opazovanja in beleženja ter »mehkih« pristopih preusmerjanja ptic, recimo s posegi v okolje, ki jim nudi hrano. Skladno s priporočili študije so poskrbeli za ustreznejša tehnična sredstva in usposabljanje kadrov za izvajanje monitoringa ter odvračanje prosto živečih živali na varen in učinkovit, obenem pa etično in zakonsko sprejemljiv način. Stalni nadzor moteče ptičje populacije ptice_in_letala_img6614.jpgkombiniramo s posegi v zelena območja, ki dajejo tem pticam hrano in zavetje ter jih spreminjajo tako, da se ptičji prebivalci raje preselijo drugam. Zavedajo se, da je razumevanje ekologije ptic osnova za dolgoročno zmanjševanje tveganj pred trki. Z dolgoročno ekološko študijo spremljamo populacijsko dinamiko ptic, na podlagi spoznanj pa sprejemajo učinkovite ukrepe, ki so v korist narave in letališča.

Natečaj Varna vrnitev, 3. mesto: SOBIVANJE NA NEBU – Andrej Tarfila

Da bi še dodatno opozorili na dejavnost Aerodroma Ljubljana, ki na trajnosten način omogoča varnost na letališču, brez fizičnega uničevanja ptic, potencialnih povzročiteljic nesreč, so se skupaj s partnerji odločili za izvedbo fotografskega natečaja na temo ptic in letal. »Veseli nas, da bodo najboljši dosežki natečaja v obliki fotografske razstave krasili potniški terminal Letališča Ljubljana, na naša prizadevanja opozarjali potnike in javnost ozaveščali o ekosistemski vpetosti letališča in o pomenu trajnostnega upravljanja z naravo pri zagotavljanju varnosti letalskega prometa.« so sporočili iz Aerodroma Ljubljana.

V terminalu razstavljena dela so na ogled tudi v spletni fotogaleriji tukaj.