Pošljite nam besedila, fotografije in posnetke z letalskimi motivi na info@sierra5.net

Nova cena na enoto storitev preletnih pristojbin za leto 2015

Evropska organizacija za varnost zračne plovbe Eurocontrol je potrdila, da s 1. 1. 2015 začnejo veljati nove cene na enoto storitev pristojbin na zračnih poteh.

Določitev cen za storitve navigacijskih služb zračnega prometa ureja zakonodaja EU, ki je enotna za vse države članice in ne omogoča razlikovanja cen po posameznih uporabnikih storitev. Cena se določa tako, da se vsi stroški, povezani s storitvijo navigacijskih služb zračnega prometa, delijo s predvidenim obsegom prometa, torej s številom enot storitve. V Sloveniji gre za pokrivanje stroškov Kontrole zračnega prometa Slovenije, d.o.o., Agencije RS za okolje (letalska meteorologija) ter Javne agencije za civilno letalstvo RS.

Cene na enoto storitve določi minister pristojen za promet, v končni fazi pa se le-te, po usklajevanju z uporabniki storitev navigacijskih služb zračnega prometa (pretežno letalske družbe), potrjujejo na nivoju organizacije Eurocontrol, katere članica je tudi Slovenija.

Slovenija je s preletno pristojbino 68,47 EUR za leto 2015 na desetem mestu med državami članicami Eurocontrol, lestvica do dvanajstega mesta pa je sledeča:

 

Država
EUROCONTROL

Preletna pristojbina v letu 2015
v EUR

1.

 Švica

98,64

 2.

 Velika Britanija

92,56

 3.

 Nemčija

90,26

 4.

 Italija

78,91

 5.

 Avstrija

73,45

 6.

 Španija

71,80

 7.

 Belgija

70,79

 8.

 Luksemburg

70,79

 9.

 Francija

70,11

 10.

 Slovenija

68,47

 11.

 Nizozemska

66,68

 12.

 Švedska

66,40

Vir: Sklep razširjene komisije EUROCONTROL, Odločitev št. 132 z dne 5.12.2014