Upravni odbor Soda za prodajo Adrie Airways in Aerodroma

Ljubljana - Upravni odbor Slovenske odškodninske družbe (Sod) je na današnji seji dal soglasje k prodaji kapitalskih deležev v Adrii Airways in Aerodromu Ljubljana Kapitalski družbi (Kad).

Tako bo Sod zagotovil lastna likvidnostna sredstva za poravnavo zakonskih obveznosti, ki bodo v letos predvidoma znašale več kot 300 milijonov evrov.

Upravni odbor Soda je vodstvo družbe zadolžil, da začne s potrebnimi postopki za izvedbo prodaje Kadu. Odločil je, da je prodaja deležev - gre za desetodstotni kapitalski delež v Adrii Airways in 6,82-odstotni kapitalski delež v Aerodromu Ljubljana - v skladu s politiko upravljanja premoženja Soda.

Sod bo tako z lastnimi likvidnostnimi sredstvi zagotovil kritje obveznosti družbe do odškodninskih upravičencev po posameznih zakonih iz naslova denacionalizacijskih postopkov, izplačevanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje in plačila odškodnin žrtvam vojnega in povojnega nasilja.

Zakonske obveznosti Soda bodo v letošnjem letu predvidoma presegle 300 milijonov evrov. "Kljub zaostrenim razmeram na trgu vrednostnih papirjev Sod bilančno še vedno razpolaga s presežki in pričakuje, da bo vse zakonske obveznosti do leta 2016 sposobna izplačati iz lastnih sredstev, pridobljenih z upravljanjem naložbenega portfelja," so navedli v Sodu.

S prodajo deležev Kadu bo posredno lastništvo v Adrii Airways in Aerodromu Ljubljana ostalo v lasti Slovenije. Na ta način bodo upoštevane smernice strategije slovenske vlade, ki te dve naložbi uvršča v okvir strateških naložb, za katere časovni umik ni določen.

Sod bo v pogodbi o prodaji predlagala tudi določilo, da bo v primeru, če Kad lastniške deleže v Adrii Airways in Aerodromu Ljubljana, ki jih je pridobila od Soda, proda po višji ceni, kot jih je pridobila, razlika med kupnino in prodajno ceno pripadla Sodu. Sod bo predlagal tudi, da se ta razlika zmanjša za stroške financiranja, ki jih je s prodajo imel Kad.

El.M./STA, pon, 07.07.2008 18:39
Vir: http://www.delo.si/clanek/63351