Uprava in zaposleni pristopili k dokapitalizaciji Adrie Airways

Na poziv KAD-a uprava družbe in zaposleni Adrie Airways sklenili dogovor o sodelovanju pri dokapitalizaciji družbe v drugem in tretjem dokapitalizacijskem roku.

Po dogovoru bodo uprava in zaposleni odkupili celotno količino razpoložljivih delnic, to je 23 odstotkov celotne razpisane dokapitalizacijske vrednosti – ta delež predstavlja 6 odstotkov celotnega kapitala Adrie Airways. Zaposleni Adrie so s tem dogovorom izkazali zaupanje upravi družbe, zastavljeni strategiji in načinu vodenja.