Za delo z novo tehnologijo potreben dober kader

»Infrastruktura je potrebni, ni pa zadostni pogoj. Za upravljanje nove tehnologije bomo potrebovali  dober kader, za njegov profesionalni razvoj pa bodo na prenovljenem in tehnološko obnovljenem letališču dobre razmere.« Intervju z Gabrijelom Možino

gabrijel_mozina.jpgKakšen je obseg rekonstrukcije in tehnološke prenove letališča?
Rekonstrukcija letališča Cerklje ob Krki obsega podaljšanje vzletno-pristajalne steze in gradnjo letaliških ploščadi, osvetlitve manevrskih površin, objekta za vodenje zračnega prometa, novih hangarjev ter več objektov za podporo letenja, kot so skladišča za gorivo, objekti za gasilsko-reševalne ekipe, skladiščni objekti in podobno. Prenovljena bo tudi komunalna, telekomunikacijska, energetska, vodovodna in cestna infrastruktura. V tehnološkem smislu bodo vgrajeni sodobni svetlobno-navigacijski sistemi za instrumentalno pristajanje in vzletanje po pogojih CAT I,  posodobljeni pa bosta tudi meteorološka in komunikacijska oprema.

Koliko objektov je že zgrajenih in koliko jih bo v prvi fazi?
Do zdaj so obnovljeni ali na novo zgrajeni objekti za servisno dejavnost, in sicer trije hangarji, servisne delavnice ter objekt za letalske tehnike. V prvi fazi bodo obnovljeni ali zgrajeni še vzletno-pristajalna steza, robne luči na manevrskih površinah, luči in navigacijska sredstva za natančno pristajanje podnevi in ponoči, stolp za kontrolo letenja, transportne ploščadi, objekt za gasilsko-reševalne ekipe, objekt za specialna vozila, skladišče za gorivo ter skladišče in delavnica za letalska bojna sredstva.

Katere so vojaške posebnosti?
Letališče bo opremljeno skladno z ICAO in standardi zavezništva, ki omogočajo izvajanje vojaškega ter civilnega zračnega prometa. Posebnost vojaškega letališča je, da so na njem poleg osnovne infrastrukture, ki jo ima vsako civilno letališče, območje za izvajanje padalskih skokov, območje za odmetavanje vlečne tarče, območje za odmetavanje tovora, območje za zasilno pristajanje letalnikov, območje za dviganje in spuščanje zunanjega tgradnja_temeljev_hangerja_za_letehe.jpgovora, zaklonilniki za letalnike, zaklon za umerjanje strelske in raketne oborožitve, zaklon za razoroževanje letalnika in infrastruktura za minskoeksplozivna sredstva.

Katere so osnovne funkcije vojaškega letališča zdaj in katere bodo po prenovi?
Letališče je zdaj kategorizirano kot letališče, namenjeno usposabljanju letalskih in drugih enot  slovenske vojske v vizualnih pogojih letenja, podnevi in ponoči. Tudi po prenovi bo letališče Cerklje ob Krki letalska baza Slovenske vojske in osrednje vojaško letališče, na katerem se bodo usposabljale letalske ter druge enote. Poleg tega bosta na letališču lahko potekala strateški in taktični transport, letališče pa bo tudi vstopna točka za izvajanje podpore države gostiteljice. Mogoča bo tudi zaščita zračnega prostora Slovenije in zavezništva tudi s slovenskega ozemlja.

Ali se bo na prenovljenem letališču bistveno povečal letalski promet?
Obseg letenja Slovenske vojske po prenovi ne bo bistveno večji, povečal pa bi se le v kriznih razmerah v regiji zaradi letalskih aktivnosti zavezništva. Večji letalski promet lahko pričakujemo, ko bo potekal civilni letalski promet. Na severnem delu letališča je območje, predvideno za civilne objekte za potniški in tovorni promet.

objekt_letehe.jpgKako se bosta povečali vojaška zmogljivost SV in obrambna sposobnost države?
S prenovo bo obrambna zmogljivost Slovenske vojske večja. Letališče bo lahko obratovalo v vseh vremenskih razmerah, podnevi in ponoči 24 ur na dan. Vzpostavljene bodo tudi infrastrukturne razmere za zaščito zračnega prostora, kakovostno usposabljanje enot vojaškega letalstva in Slovenske vojske ter nemoteno izvajanje podpore države gostiteljice in prevzetih nalog zavezništva. Večja ali manjša obrambna sposobnost države je odvisna predvsem od ljudi. Infrastruktura je potrebni, ni pa zadostni pogoj. Za upravljanje nove tehnologije bomo potrebovali dober kader, za njegov profesionalni razvoj pa bodo na prenovljenem in tehnološko obnovljenem letališču dobre razmere.

HANGARJI
Z gradnjo novih hangarjev se je začelo posodabljanje letalske baze. Trije so že zgrajeni, in sicer hangar 1 za servisiranje letalnikov, hangar 2 za hangariranje in linijsko vzdrževanje helikopterjev ter  hangar 3 za hangariranje in linijsko vzdrževanje letal ter helikopterjev Letalske šole Slovenske vojske. Načrtuje se gradnja hangarja 4 za hangariranje in linijsko vzdrževanje letalnikov z dodatnimi delovnimi prostori za namestitev 15. bataljona za zračni transport in hangar za servisiranje generičnih lovcev z delavnico za servisiranje.Priloga revije Slovenska vojska 1/2009
Urednik:
Marko Pišlar
Avtorji besedil: člani projekte skupine za izvedbo programa naložbe na letališču Cerklje ob Krki
Fotografije: Bruno Toič in Aleš Pušavec