Pošljite nam besedila, fotografije in posnetke z letalskimi motivi na info@sierra5.net

Čet05Jul2007

Letalstvo Slovenske vojske

Informacije
Borut Podgoršek

Enote in oddelki 15. polka vojaškega letalstva (BRZOL),
Letalniki letalskih enot SV.

Brigada zračne obrambe in letalstva se je 15. maja 2013 preoblikovala v 15. polk vojaškega letalstva. Sedež 15. polka ostaja v Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki.

 

V Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki je bila v četrtek, 5. septembra 2019, primopredaja dolžnosti poveljnika 15. polka vojaškega letalstva Slovenske vojske. Dosedanji poveljnik polkovnik Bojan Brecelj je dolžnost predal podpolkovniku Janezu Gaubetu. Ob primopredaji je zbrane nagovoril poveljnik sil Slovenske vojske brigadir Milan Žurman, udeležili pa so se je tudi predstavniki Ministrstva za obrambo, Slovenske vojske, tujih vojska ter župan domicilne občine Brežice Ivan Molan in predstavniki lokalnih skupnosti.

 

 

 

 

 

 dan_brzol_img_7700.jpgV strukturi polka so 151. helikopterska eskadrilja, ki se je preoblikovala iz 15. helikopterskega bataljona, 152. letalska skadrilja, ki se je oblikovala iz Letalsko-transportnega oddelka in dela Letalske šole, 153. letalsko-tehnična eskadrilja, ki se je preoblikovala iz Letalsko-tehnične enote, Letalska šola, 16. center za nadzor in kontrolo zračnega prostora, ki se je preoblikoval iz 16. bataljona za nadzor zračnega prostora in 107. letalska baza, v strukturi 15. letalskega polka pa je še Enota Vojašnice Jerneja Molana Cerklje ob Krki.

15. polku vojaškega letalstva je do 5. septembra 2109 poveljeval podpolkovnik Bojan Brecelj.


Brigada zračne obrambe in letalstva

brzol.jpgBrigada zračne obrambe in letalstva (BRZOL) opravlja nadzor in zaščito zračnega prostora Republike Slovenije in stabilizacijske naloge v operacijah kriznega odzivanja ter sodeluje pri zaščiti in reševanju. Poveljstvo BRZOL je organ poveljevanja in kontrole enot v sestavi brigade. Pristojno in odgovorno je za pripravljenost ter usposobljenost podrejenih enot zračne obrambe in letalstva (ZOL). Njegova bistvena naloga je, da skladno s sprejetimi mednarodnimi obvezami Republike Slovenije zagotavlja razmere za delovanje podrejenih enot, ki opravljajo naloge za vso Slovensko vojsko, in tudi za posamezne dele bojnih zmogljivosti, namenjenih skupnemu delovanju v miru in kriznih razmerah. Oblikovanje BRZOL je povezano s preoblikovanjem podrejenih enot in poveljstev ter združevanjem štabnih funkcij med bataljonsko in brigadno ravnjo.

logo.jpgZačetki letalskih sil Slovenske vojske segajo v leto 1991, ko sta major Jože Kalan in praporščak Bogomir Šuštar z lahkim helikopterjem takratne JLA SA-341 gazela prebegnila na stran Teritorialne obrambe Republike Slovenije, prva letalska enota Slovenske vojske, 15. brigada vojaškega letalstva, pa je bila vzpostavljena julija naslednje leto. V njenem okvirju je delovala tudi helikopterska eskadrilja, ki je imela pet helikopterjev različnih vrst, po en SA-341 in A-109 ter tri B-412. S hitrejšim razvojem Slovenske vojske se je začelo hitrejše kadrovsko popolnjevanje in opremljanje enote. Tako je sredi 90. let svoje zmogljivosti okrepila s petimi večnamenskimi transportnimi helikopterji Bell B-412. To je bilo za Slovensko vojsko, pa tudi za potrebe civilne zaščite in reševanja, velik kakovostni premik, ki so ga nadgradili z nakupom štirih Eurocopterjevih večnamenskih transportnih helikopterjev AS 532 AL cougar, ki jih je enota prevzela spomladi leta 2003 in 2004. Od novembra 2004, ko se je preoblikovala 15. brigada vojaškega letalstva, enota je delovala kot 15. helikopterski bataljon, podrejena poveljstvu sil SV. Od začetka februarja 2008 je letalstvo SV organizirano na brigadni ravni. Prvi poveljnik BRZOL-a je bil podpolkovnik Igor Strojin. Od konca leta 2009 ji je do vrnitve ppk Strojina iz misije v tujini poveljeval podpolkovnik Blaž Pavlin, ki pa ga je vmes za kratek čas zamenjal Jani TopolovecPodpolkovnik Igor Strojin je 12. julija 2010 dolžnost poveljnika Brigade zračne obrambe in letalstva predal podpolkovniku Janiju Topolovcu. ve荠

aerospatiale_sa341_gazelle_pred_letalsko_bazo_sv_na_brniku.jpgNaloge:
• poveljevanje podrejenim enotam ZOL in nadzor nad njimi,

• zagotavljanje zahtevane stopnje pripravljenosti in usposobljenosti podrejenih enot ZOL,
• administrativna in logistična podpora podrejenim enotam,
• načrtovanje uporabe, prenos ukazov in spremljanje delovanja podrejenih enot ZOL v miru, krizi in vojni (nacionalna obramba),
• neprekinjeno načrtovanje, prenos ukazov, usklajevanje in spremljanje delovanja letalskih enot na letališču Cerklje ob Krki za lastne potrebe in za potrebe države gostiteljice,
• nadzor in preverjanje zahtevane stopnje usposobljenosti in pripravljenosti za delovanje,
• sodelovanje s civilnimi in drugimi vojaškimi organizacijami,
• načrtovanje in izvedba mobilizacije podrejenih enot,
• zagotavljanje častnikov za povezavo za nacionalni zračni operativni center.

Sestava:
- poveljstvo,
- 15. helikopterski bataljon,
- 16. bataljon za nadzor zračnega prostora,
- 107. logistična baza,
- 9. bataljon zračne obrambe,
- Letalska šola,
- Letalskotehnična enota,
- čŒeta za vojaški zračni promet.

Letališče Cerklje ob Krki več informacij: banner_cerklje_01.jpg

Simboli in zgodovina:
brzol.jpgZnak Brigade zračne obrambe in letalstva simbolizira njeno dejavnost. Vrhnji del znaka zaokroža napis BRZOL, v podlagi je prikazan radarski zaslon, ki simbolizira nadzor zračnega prostora, nad njim sta dve raketi zemlja–zrak (kratkega in srednjega dosega), ki simbolizirata zračno obrambo, nad raketama pa je abstraktno plovilo, ki predstavlja zrakoplov kot simbol letalstva.
Znak je oblikovan kot gotski ščit. Različica za službeno uniformo je na modri podlagi in obrobljena z odtenkom sive barve, različica za bojno uniformo pa je na zelenorjavi podlagi in obrobljena z odtenkom svetlo rjave barve.

BRZOL je skladno s Srednjeročnim obrambnim programom 2007–2012 začela delovati 1. februarja 2008.

S preoblikovanjem Slovenske vojske v letih 2004 in 2005 so bile zmogljivosti letalstva, zračne obrambe in nadzora zračnega prostora vključene v različna poveljstva ter različne ravni poveljevanja in kontrole. S Srednjeročnim obrambnim programom pa je bila predvidena ustanovitev poveljstva BRZOL kot organa poveljevanja in kontrole enot v sestavi brigade.

čŒlanki v povezavi z letalstvom SV
Za suverenost v zraku in podporo iz zračnega prostora 

Strateški zračni transport v Slovenski vojski
Tretji član posadke
Projekt brazpilotnih sistemov v SV
Obnova gezele TO-001
Urjenje pilotov SV na simulatorju letenja

Enote in oddelki BRZOL,
Letalniki letalskih enot SV.NazajFotografije: Borut Podgoršek in MORS
vir: www.mors.si

Avtorske pravice © 2007-2024 Sierra5.net. Vse pravice pridržane.